15:00 <carxwol:#afpy> plop
15:08 <kujiu:#afpy> bonjour tout le monde
15:51 <gawel> matin
15:51 <kujiu> salut gawel
15:51 <gawel> kikoo kujiu
15:51 <kujiu> ├ža va depuis le temps ?
15:52 <gawel> comme un gant
15:53 <kujiu> :)
17:32 <dzen> carxwol: <3
17:32 <dzen> gawel: <3
17:33 <gawel> coucou dzen
17:49 <dzen> ca roule ?
18:09 <gawel> ouais